آخرین اخبار مدارس


22 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

08 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

08 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

08 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

02 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

راه عشق

اکنات ایسواران

داستان تحول روحی مها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بیولوژی کمپل 1

میچل لارنس

تکامل تنوع زیستی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تاریخ انبیائ

یوسف درودگر

قرآن-قصه ها

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دانشنامه کودکان و نوجوانان

ماری وورال

دانشنامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

1100 اختراع که جهان را تغییر دادند

بیل ین

اختراعات - تاریخ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

استیو جابز

والتر ایزاکسون

شرکت کامپیوتری - مهندسان کامپیوتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بیولوژی کمپل 3

میچل لارنس

تکامل تنوع زیستی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فیزیک جامع

محسن توانا

آزمون - فیزیک

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اکتشافات بزرگ تاریخ

کلی ناور

آثار تاریخی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اکتشافات بزرگ تاریخ

کلی ناور

آثار تاریخی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بیولوژی کمپل 2

میچل لارنس

تکامل تنوع زیستی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فقره قا و پرستو

انور ایران زاده

رومان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پریسا خضر پور

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرشته مریمی

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تارا قادری

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ژینو الهی

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تارا قادری

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نارین دباغی

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سانا عظیمی

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غزال روان سحر

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ژیوار محمودی

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهام بهرامی

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شراره ملا

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرمین بهفراد

مسابقه: مسابقه قرآن و عترت

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ويانا محمدي

1392/01/07

دبستان دخترانه سما

سيده اوين زائري

1392/01/02

دبستان دخترانه سما

هلن زنده فيلي

1387/01/08

دبستان دخترانه سما

روژان بهروان

1387/01/08

دبستان دخترانه سما

رزا اسلامي

1391/01/02