آخرین اخبار مدارس


17 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

12 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

09 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

28 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

27 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

وقتی سنگها پرنده بودند

مارژالینا لمب که

مجموعه رمانهای برتر جهان برای نوجوانان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پیام

دکتر سید محمود اختریان

پدیده های جهان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فه رهه نگی زاره کی موکریان

صلاح پایانیانی

باوه ر-داب- زاراوه-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بیولوژی کمپل 1

میچل لارنس

تکامل تنوع زیستی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بیولوژی کمپل 3

میچل لارنس

تکامل تنوع زیستی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ساختار ستارگان و کهکشان ها

ژاول هاج

نجوم شناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

من ملاله هستم

ملاله یوسف زی - کریستینا لمب

دختران - آموزش و پرورش - سرگذشتنامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

استیو جابز

والتر ایزاکسون

شرکت کامپیوتری - مهندسان کامپیوتر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دانشنامه کودکان و نوجوانان

ماری وورال

دانشنامه

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تاریخ انبیائ

یوسف درودگر

قرآن-قصه ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نجوم به زبان ساده

مایر دگانی

نجوم شناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فلسفه جامع سال چهارم

وحید تمنا

تست فلسفه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تارا قادری

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پریسا خضر پور

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ژیوار محمودی

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شراره ملا

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تارا قادری

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پریان بهرامی

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرشته مریمی

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غزال روان سحر

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نارین دباغی

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ژینو الهی

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهام بهرامی

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سانا عظیمی

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فريما دمكري

1388/11/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا نظاميان مباركي

1380/11/08

دبستان دخترانه سما

تينا معروفي

1385/11/07