آخرین اخبار مدارس


27 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

08 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

08 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

08 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فقره قا و پرستو

انور ایران زاده

رومان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

انفجار ریاضیات

انجمن ریاضی فرانسه

ریاضیات - آینده نگری

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شناخت مبانی نجوم 2

حمیدرضا گیاهی یزدی

خورشید - ستارگان -تاریخ نجوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فلسفه جامع سال چهارم

وحید تمنا

تست فلسفه

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

بیولوژی کمبل 2

نیل کمپبل لارنس میچل جان ریس

بیولوژی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بیولوژی کمپل 3

میچل لارنس

تکامل تنوع زیستی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مدرسه بدون رقابت

ابراهیم اصلانی

انگیزش در آموزش و پرورش - رقابت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

1100 اختراع که جهان را تغییر دادند

بیل ین

اختراعات - تاریخ

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فه رهه نگی زاره کی موکریان

صلاح پایانیانی

باوه ر-داب- زاراوه-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بیولوژی کمپل 1

میچل لارنس

تکامل تنوع زیستی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

من ملاله هستم

ملاله یوسف زی - کریستینا لمب

دختران - آموزش و پرورش - سرگذشتنامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اکولوژی کمپبل

کمپبل نیل

تکامل تنوع زیستی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ژیوار محمودی

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهاد پارسا

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهام بهرامی

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پریان بهرامی

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرمین بهفراد

مسابقه: مسابقه قرآن و عترت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پریسا خضر پور

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تارا قادری

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نارین دباغی

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سانا عظیمی

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شراره ملا

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غزال روان سحر

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرشته مریمی

مسابقه: کنکور97

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سپهر اقرعي

1380/01/27

دبستان دخترانه سما

كالين محمود زاده

1389/01/25

دبستان دخترانه سما

نهال شيخ آقايي

1391/01/31